نفیسه معتکف

نفیسه معتکف

نفیسه معتکف متولد 1335 در شیراز، فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از آمریکا است.از سال 1365 با کانون زبان ایران همکاری دارد.تا به امروز بیش از 190 کتاب در زمینه های رمان، تربیتی، عرفان، خودشناسی، روانشناسی، فراروانشناسی، خانوادگی، سیاسی و غیره ترجمه کرده است که تعدادی از آنها به چندین چاپ رسیده است از جمله کتاب راز که در مدت چهار سال به چاپ چهل و چهار و قانون جذب به چاپ بیست و پنج رسیده است.در سال 1385 هم انتشارات " هو " را تاسیس کرده است که تا به حال 70 کتاب از این انتشارات به چاپ رسیده و تعداد 15 کتاب هم زیر چاپ است.

کتاب های نفیسه معتکف

بزرگ ترین راز


امروز و فردا نکن


رازم را نگه دار


معجزه


راز


جذب کننده نخبه


از سر راه خودت کنار برو


روزشمار راز


قدرت


شوهر ما سه نفر


پیام های نهفته در آب


نیروی حقیقی آب


سیزدهمین قصه


تک و تنها در پاریس


بی شعورها توطئه می کنند


آخرین سخنرانی


بچه های بهشتی


آماندا


باورم کن


در اولین نگاه


خانه ی بزرگ سبز