رابرت کالیر

رابرت کالیر

رابرت کالیر (19 آوریل 1885 در سنت لوئیس ، میسوری - 1950) نویسنده آمریکایی کتاب های خودیاری و کتاب متافیزیکی اندیشه جدید در قرن بیستم بود. وی برادرزاده پیتر فنلون کالیر، بنیانگذار هفتگی کالیر بود. او بیشتر زندگی خود را درگیر نوشتن، ویرایش و تحقیق بود. کتاب او راز دوران (1926) بیش از 300000 نسخه در طول زندگی اش به فروش رفت. کالیر در مورد روانشناسی عملی فراوانی، میل، ایمان، تجسم، اقدام با اعتماد به نفس و رشد شخصی نوشت.

کتاب های رابرت کالیر

من فرمانروای وجود