اشلی هوپ پرز

اشلی هوپ پرز

اشلی هوپ پرز نویسنده تحسین شده منتقدان رمانهای بزرگسال جوان است و در دانشگاه ایالتی اوهایو به تدریس ادبیات جهانی می پردازد. جدیدترین رمان او از تاریکی جایزه افتخار Printz را برای برتری ادبی دریافت کرد و برنده جایزه کتاب Tomás Rivera 2016 و جایزه Américas 2016 شد.

کتاب های اشلی هوپ پرز

از اعماق تاریکی