تام میلز

تام میلز

تام میلز مدرس جامعه شناسی در دانشگاه آستون است. او نویسنده کتاب بی بی سی: افسانه خدمات عمومی (ورسو ، 2016) و سردبیر مشترک اسلام هراسی چیست؟ می باشد.

کتاب های تام میلز

افسانه بی بی سی