گیل هانیمن

گیل هانیمن

گیل هانیمن، نویسنده ای اسکاتلندی است.هانیمن در شهر استرلینگ به دنیا آمد. او دانش آموخته ی دانشگاه های گلاسکو و آکسفورد است. هانیمن اولین کتاب خود را در سال 2017 منتشر کرد و به موفقیت های زیادی رسید. گیل هانیمن در گلاسکوی اسکاتلند زندگی می کند.

کتاب های گیل هانیمن

الینور آلیفنت کاملا خوب است