زهره سادات نبوی

زهره سادات نبوی

زهره سادات نبوی متولد سال 1355، دارای دکترای قرآن و متون اسلامی از دانشگاه معارف اسلامی می باشد.

کتاب های زهره سادات نبوی

حیات انسانی در قرآن