عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری

عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری

عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری از دانشمندان مسلمان قرن سیزدهم هجری شمسی در هند است که در حوزه های مختلف علمی و ادبی به زبان فارسی و عربی تالیفات متعددی از خود به یادگار گذاشته است. سال تولد او نامعلوم است، اما وفات وی در سال 1260 ق بوده و مدفنش کلکته است. آثار وی در حوزه ی فرهنگ لغت عربی به فارسی و صرف و نحو عربی، اعم از تالیف و تدوین و شرح و تحلیل است. مهم ترین اثر وی منتهی الارب فی لغات العرب است که نخست در سال های 1252 - 1257 در کلکته زیر نظر خودش و پس از آن با حروف چینی و کتابت جدید مکرر در ایران و شبه قاره چاپ سنگی شده است. حروف چینی و کتابت جدید دقیق نبوده و اغلاط زیادی در این کتاب راه یافته است. کتاب مذکور بر اساس قاموس المحیط شکل گرفته، اما صرفا ترجمه ی آن نیست. افزوده ها، اصلاحات و نقدهای مولف بر منابع و اظهارنظرهای اجتهادیش کتاب منتهی الارب را به یک فرهنگ لغت عربی - فارسی کامل، جامع و مستقل تبدیل کرده است.

کتاب های عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری

منتهی الارب فی لغات العرب