مریم سلگی

مریم سلگی

دکتر مریم سلگی متولد سال 1359، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و استادیار پژوهشکده زنان می باشد. وی دارای دكتري (Ph.D) فلسفه تطبیقی، كارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامی، و كارشناسي فلسفه و کلام اسلامی است.

کتاب های مریم سلگی

دین و معنای زندگی