آنیتا صالح بلوردی

آنیتا صالح بلوردی

آنیتا صالح بلوردی متولد سال 1356، عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، مجری طرح خدماتی «حفظ و پشتیبانی تصویر دانشگاه‌های برتر ایران و بهبود در ارتباطات آنها بر مبنای وب‌»، همکار اصلی در طرح «مفهوم پردازی مراکز فرهنگی هنری پاریس»، همکاری در طرح «بازنمایی شهر در سینما و ادبیات: پاریس و تهران»، همکاری در طرح «مشارکت عمومی در تحقق طرح‌های توسعه و عمران و ارائه راهکارهای اصلاح و تقویت ساختار و تشکلات مدیریت شهری به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های فوق» می باشد.

کتاب های آنیتا صالح بلوردی

نگاهی به نشانه شناسی رسانه