مایکل جی هولوسکو

مایکل جی هولوسکو

مایکل جی هولوسکو استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه ویندزور است. وی مونوگرافها، فصل ها، مقالات و متن های بی شماری را در زمینه های ارزیابی، مراقبت های بهداشتی، زمین شناسی، سیاست های اجتماعی و مداخلات موسیقی منتشر کرده است.

کتاب های مایکل جی هولوسکو