جاش دویس

جاش دویس

جاش دویس، دکترای تخصصی، مدیر تحقیقات و استاد ارشد موسسه NeuroLeadership، یک موسسه جهانی اختصاص یافته به سنتز تحقیقات علمی و هدایت استفاده از آن در حوزه های تجاری و رهبری است. وی در دانشگاه کلمبیا، دانشگاه نیویورک و کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا تدریس کرده است. او برای HBR.org، استراتژی + تجارت ، روانشناسی امروز و People & Strategy مطالبی نوشت. او در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های جاش دویس

دو ساعت جادویی