زیگ زیگلار

زیگ زیگلار

هیلاری هینتون "زیگ" زیگلار زاده ۶ نوامبر ۱۹۲۶ و درگذشته ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ ، نویسندهٔ آمریکایی و فروشنده حرفه‌ای بود.

کتاب های زیگ زیگلار

پله پله تا اوج


برای موفقیت زاده شده ای


رازهای قطعی کردن فروش


اهداف


کتاب کوچک سخنان بزرگ