سباستین اسمی

سباستین اسمی

سباستین اِسمی از سال 2008 تاکنون منتقد هنری بوستون گلوب بوده است. او در سال 2008 برای نقد هنری در جشنوارۀ پولیتزر جایزۀ دومین نفر را به دست آورد و همچنین در سال 2011 نفر اول در این رقابت شد. اِسمی پیش از آمدن به بوستون در سیدنی منتقد هنری نشریۀ آسترالین بود. پیش از آن، او به مدت چهار سال در بریتانیا می‌زیست و در نشریۀ دیلی ‌تلگراف، گاردین، آرت‌ نیوزپِیپر، ایندیپِندِنت، پراسپکت و اسپِکتِیتور می‌نوشت. او مؤلف کتاب لوسین فروید است و اکنون در کالج ولسلی مشغول تدریس نویسندگی است.

کتاب های سباستین اسمی

رقابت در هنر مدرن