آمبرواز ولار

آمبرواز ولار

آمبرواز ولار (Ambroise Vollard (3) ژوئیه 1866 - 21 ژوئیه 1939) یک فروشنده هنر فرانسوی بود که به عنوان یکی از مهمترین فروشندگان هنر معاصر فرانسه در آغاز قرن بیستم شناخته می شود. وی به دلیل ارائه تماس و حمایت عاطفی از بسیاری از هنرمندان ناشناخته در آن زمان، از جمله پل سزان، آریستید مایول، پیر آگوست رنوار، لوئیس والتات، پابلو پیکاسو، آندره دراین، ژرژ رول، پل گوگن و ونسان ون گوگ، از اعتبارات وی است. او همچنین یک مجموعه دار و ناشر هنری مشتاق بود.

کتاب های آمبرواز ولار

زندگی و هنر سزان