محمدابراهیم روشن ضمیر

محمدابراهیم روشن ضمیر

حجت الاسلام دکتر محمد ابراهیم روشن ضمیر متولد سال 1344 ، دارای مدرک دکترای علوم قرآنی و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس تهران ، استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث می باشد. او تا کنون چندین کتاب و مقاله منتشر کرده است.

کتاب های محمدابراهیم روشن ضمیر