تیموته دوفومبل

تیموته دوفومبل

تیموته دوفومبل اخیراً به خاطر رمان های Toby Alone و Vango و هر دو دنباله شناخته شده است. نمایشنامه های او که شامل له فاره، Je danse toujours و رز گربه ها است، به بسیاری از زبانها مانند آلمانی، ایتالیایی و یونانی ترجمه شده است.

کتاب های تیموته دوفومبل

توبی درخت نشین 1


توبی لولنس 2


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟