ا رادنی نرس

ا رادنی نرس

دکتر ا. رادنی نرس ، مدیر مشترک خدمات روانشناسی خانواده و مشاور روانشناسی خانوادگی ، بالینی و پزشکی قانونی در اوریندا و سانتا روزا ، کالیفرنیا است. وی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی ، مدرسه روانشناسی حرفه ای کالیفرنیا و دانشکده تحصیلات تکمیلی روانشناسی خانواده در کالیفرنیا تدریس کرده است.

کتاب های ا رادنی نرس

سنجش خانواده