رضا درستکار

رضا درستکار

 رضا درستکار متولد 1343 در تهران می باشد و دانش آموخته رشته کتابداری است. درستکار از سال 1368 به شکل رسمی و حرفه ای کارش را در مطبوعات به عنوان نویسنده و منتقد سینمایی آغاز کرده است. وی در مقاطعی با نشریات تخصصی از جمله ماهنامه های فیلم، ادبستان، فیلم ویدئو، فصلنامه فارابی، نشریه فصلی سینما تک موزه هنرهای معاصر همکاری کرده است و از بدو تاسیس ماهنامه دنیای تصویر (از سال 1372 تا کنون) نویسنده و عضو ثابت شورای نویسندگان این نشریه بوده است. کتاب های درستکار عبارتند از: فریدون گله (زندگی و آثار)، بهمن فرمان آرا (زندگی و آثار)، در قلمرو دیدار (با مجید مجیدی - زندگی و آثار)، روایت های مستند. فیلمهای درستکار عبارتند از:فریدون گله کجاست، حاجی گولیت، اکبر جوجه، دستم پاست

کتاب های رضا درستکار

فریدون گله


سینمای فریدون گله