برت کاردولو

برت کاردولو

برت کاردولو (متولد سال 1948) استاد رسانه و ارتباطات در دانشگاه اقتصاد ازمیر در ترکیه است. کتابهای وی شامل بازی کردن با دوربین، ایده ای از درام، و نوشته های پرده سینما است. وی ویراستار کتابهای: تئوری فیلم، سینمای اروپا و سردبیر صحنه و صفحه ، آندره بازین و نئورئالیسم ایتالیایی می باشد.

کتاب های برت کاردولو

گفت و گو با فلینی


سینمای متعهد