جرالد پری

جرالد پری

جرالد پري متولد 30 اکتبر 1944 ، منتقد سینما ، فیلمساز ، سردبیر انتشارات دانشگاه می سی سی پی و متصدی سابق بایگانی فیلم هاروارد است. او در سال 1964 از دانشگاه رایدر فارغ التحصیل شد ، در سال 1966 مدرک کارشناسی ارشد درام از دانشگاه نیویورک را اخذ کرد و دکترای ارتباطات در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون در سال 1977 با پایان نامه ، ظهور فیلم گانگستر آمریکایی سالهای 1913-1930 نیز دریافت نمود.

کتاب های جرالد پری

گفت و گو با فورد