پیتر اتدگوئی

پیتر اتدگوئی

پیتر اتدگوئی نویسنده، پژوهشگر و تهیه‌کننده‌ی سینمای آمریکاست.

کتاب های پیتر اتدگوئی

حرفه من، مدیر فیلمبرداری