جمال ثریا

جمال ثریا

«جمال‌الدین صبر» که همه او را با نام «جمال ثریا» می‌شناسند، شاعر کُردِ اهل ترکیه است که در سال 1931 متولد شده و در سال 1990 درگذشت. «جمال ثریا» یکی از نامداران ادبیات ترکیه در قرن بیستم است و همواره از او در کنار ناظم حکمت، به بزرگی یاد می‌شود.

کتاب های جمال ثریا