گریم بروکر

گریم بروکر

گريم بروكر (Graeme Brooker) رئیس دانشکده مد و لباس داخلی در دانشگاه میدلکس، لندن است. او به ابعاد فرهنگی، تاریخی و فلسفی فضای داخلی و پیامدهای استفاده مجدد از ساختمانهای موجود علاقه مند است.

کتاب های گریم بروکر

بازخوانی طراحی


طراحی داخلی چیست؟