غلامرضا غفاری

غلامرضا غفاری

آقای دکتر غلامرضا غفاری متولد سال ۱۳۴۰دانشیار گروه برنامه‏ریزی و رفاه اجتماعی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی را در رشته علوم اجتماعی و تعاون از دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۶۸)، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران (۱۳۷۱) و دکتری را نیز در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰) اخذ نموده است. عنوان رساله وی در دوره‏ کارشناسی ارشد‏ «بررسی پیوند بین فعالیت های علمی و تکنولوژیکی با نیاز های اجتماعی اقتصادی » و دوره دکتری «تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی- اقتصادی سازمان یافته روستاییان» است.
موارد تدریس وی «تغییرات اجتماعی»، «روش تحقیق عملی»، «روش تحقیق نظری»، «سیاست اجتماعی»، «فنون برنامه ریزی اجتماعی»، «کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی» (در مقطع کارشناسی) است و «روش تحقیق در رفاه اجتماعی» و «روش ها و تکنیک های برنامه ریزی رفاه» (در مقطع کارشناسی ارشد) است.
از زمینه‏های پژوهشی‏ مورد علاقه‏ وی می‏توان به موضوعات «سرمایه اجتماعی»، «توسعه اجتماعی » و « تحولات اجتماعی » اشاره نمود.

کتاب های غلامرضا غفاری

سرمایه اجتماعی


کیفیت زندگی


اعتماد