علی حسن خلیل

علی حسن خلیل

علی حسن خلیل (به عربی: علی حسن خلیل ؛ متولد 15 ژوئیه 1964) سیاستمدار لبنانی، نماینده پارلمان و وزیر دارایی سابق است. خلیل که در رشته حقوق در دانشگاه لبنان تحصیل کرده است، نماینده مجلس به نمایندگی از منطقه مرجئون / حسبایا است. وی در سالهای 1996 ، 2000 ، 2005 ، 2009 و 2018 با موفقیت کاندید شد. وی بخشی از جنبش امل به رهبری نبیح بری رئیس پارلمان است که بخشی از ائتلاف حاکم است. وی دستیار ارشد بری است.
خلیل در 13 ژوئن 2011 به عنوان وزیر بهداشت عمومی در کابینه نجیب میکاتی منصوب شد. دوره خلیل با انتصاب وی به عنوان وزیر دارایی، به جای محمد صفادی در این سمت، به پایان رسید.
او سه بار به عنوان وزیر دارایی منصوب شد: فوریه 2014 در زمان نخست وزیری تمام سلام، دسامبر 2016 و ژانویه 2020 در زمان نخست وزیری سعد حریری.

کتاب های علی حسن خلیل

پشت صحنه سیاسی جنگ 33 روزه