زین الدین بن علی بن احمد

زین الدین بن علی بن احمد

زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جُبَعی (۱۳ شوال ۹۱۱ هجری قمری- ۹۶۵ یا ۹۶۶ هجری قمری[۱])، معروف به شهید ثانی، از افراد سرشناس علم فقه شیعه است.

کتاب های زین الدین بن علی بن احمد

آرام بخش دلها