اکسانا بهشتی

اکسانا بهشتی

اکسانا بهشتی متولد سال 1352 مؤلف کتابهای راهنمای سفر می باشد.

کتاب های اکسانا بهشتی

راهنمای سفر به استان فارس


تخت جمشید و نقش رستم


Travel guide to Fars


دیدنی های اصفهان


Travel guide to Esfahan Kashan and more