علی بشردانش

علی بشردانش

علی بشردانش متولد سال 1331 نویسنده، مترجم و ویراستار، کارش را از اواخر دهه 50 با نوشتن داستان برای کودکان و نوجوانان شروع کرد. بخشی از کارنامه این نویسنده به پژوهش درباره داستان‌های کمیک‌ استریپ (مصور) اختصاص دارد. در پروژه «دو آتیشه» بشردانش تاریخچه باشگاه‌های پرطرفدار ایران را در قالب کتاب‌های مصور روایت کرده است.

کتاب های علی بشردانش

دانش نامه ی اختر شناسی


نخستین اطلس پرچم من