شیخ مهدی شیخ الممالک قمی

شیخ مهدی شیخ الممالک قمی

شیخ مهدی قمی معروق به شیخ الممالک مدیر یکی از نشریات طنز در دوران مشروطه‌خواهی ایرانیان بود.

کتاب های شیخ مهدی شیخ الممالک قمی

تاریخ بی غرض