علی کاظمی اردبیلی

علی کاظمی اردبیلی

آیت‌الله علی كاظمی‌اردبیلی متولد سال 1314 ، از شاگردان گمنام امام خمینی است.  از او می توان با عنوان عالمِ شاعری از بطن و متن سنت یاد کرد. 

کتاب های علی کاظمی اردبیلی

تخمیس غزلیات حافظ


حیدربابا جواب لاری