پاتریک وان درپیل

پاتریک وان درپیل

پاتریک مدیرعامل شرکت Business Models Inc و تولیدکننده پرفروش ترین مدل تولید تجارت در سراسر جهان است. او مشتاقانه به کارآفرینان، رهبران، شورشیان و شرکت های سازمانی کمک کند تا مدل کسب و کار خود را ابداع کنند و یک استراتژی برای آینده طراحی کنند.

کتاب های پاتریک وان درپیل

طراحی کسب و کاری بهتر