پیتر کیو

پیتر کیو

نویسنده پیتر کیو برای دانشگاه آزاد و دانشگاه سیتی، لندن، فلسفه تدریس می کند. او رئیس گروه فلسفه انسان گرایان است و اغلب در حال بحث و گفتگو است، در مورد پارادوکس ها صحبت می کند، 'در حالی که برای استدلال خوب، به ویژه در زندگی اخلاقی، سیاسی و مذهبی بحث می کند.

کتاب های پیتر کیو

الفبای تفکر فلسفی