حمید ابراهیمی

حمید ابراهیمی

حمید ابراهیمی، متولد ۱۳۴۸ ، نویسنده، کارگردان، مدرسِ دانشگاه و نایب رئیس انجمن مدرسان تئاتر است. او تحصیلات خود را در رشتۀ ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۷۸ به پایان رسانید و از همان سال تاکنون چندین نمایشنامه و تهیه کنندگی تله تئاتر موفق در کارنامه حرف های خود دارد. او همچنین شاعر کتاب «بوق زدن ممنوع» است. هنرمندی که روزگارش به خواندن و دیدن و نوشتن می‌گذرد و همواره حریر نازکی از احساس آثارش را در بر دارد. در پی سال ها آموزش ادبیات نمایشی و تربیت شاگردان جوان، توانسته هم قدم با زمان و زمانه خود حتی فراتر از آن گام بردارد که این مهم، موهبتیست دیریاب و مغتنم.

کتاب های حمید ابراهیمی

شکسپیر و ایران