اسکات نیوتون

اسکات نیوتون

اسکات نیوتن ، استاد برجسته تاریخ مدرن انگلیس و تاریخ بین المللی در دانشگاه کاردیف است، که 33 سال قبل از بازنشستگی در سال 2016 در آنجا تدریس کرده است. در مجلاتی مانند Diplomacy and Statecraft ، The Economy History Review و English Historical Review منتشر شده است. از مشهورترین کتابهای وی می توان به Modernization Frustrated (1988، با Dilwyn Porter)، Profits of Peace: The Economy Policy of Anglo-German Appeasement (1996) و The Global Economy، 1944–2000: The Limits of Ideology (2004) اشاره کرد.

کتاب های اسکات نیوتون

چرخش انگلیسی