ایو برونسویک

ایو برونسویک

ایو برونسویک (1921–1999) یک انسان شناس و فیلسوف مشهور حوزه آموزش و پرورش بود. او در ابتدا یک معلم بود ، در سال 1948 به کمیسیون ملی فرانسه (زیرمجموعه یونسکو) پیوست و در ابتدا به عنوان دستیار دبیرکل ، لوئیس فرانسوا خدمت می کرد. در سال 1958 او رئیس کمیسیون شد. وی در طول زندگی خود ارتباطات زیادی در جنبه های فرهنگی یونسکو و علاقه زیادی به دفتر بین المللی آموزش (IBE) داشت. پس از آن ، وی از سال 1986 تا 1989 ریاست شورای IBE را بر عهده داشت.

کتاب های ایو برونسویک

تکانه جهانمندی