دانیل چاموویتس

دانیل چاموویتس

دانیل چاموویتس (متولد 18 آوریل 1963) متخصص ژنتیک گیاهی متولد آمریکاست. او پیش از این به عنوان رئیس دانشکده علوم زندگی George S. Wise در دانشگاه تل آویو اسرائیل و مدیر برنامه چند رشته ای مرکز Manna در ایمنی و امنیت غذایی فعالیت می کرد.

کتاب های دانیل چاموویتس

حواس شش گانه در گیاهان