فریتجوف کاپرا

فریتجوف کاپرا

فریتجوف کاپرا (متولد 1 فوریه 1939) یک فیزیکدان، نظریه پرداز سیستم و اکولوژیست عمیق آمریکایی متولد اتریش است. در سال 1995، وی به عنوان مدیر بنیانگذار مرکز هم سالاری در برکلی، کالیفرنیا فعالیت کرد. او در دانشکده کالج شوماخر است.
کاپرا نویسنده چندین کتاب از جمله تائو فیزیک (1975)، نقطه عطف (1982)، خرد غیرمعمول (1988)، وب زندگی (1996)، اتصالات پنهان (2002) و منظره سیستم ها از زندگی است. (2014).

کتاب های فریتجوف کاپرا

تائوی فیزیک


تار بافت حیات