لو کارتر

لو کارتر

لو کارتر (LOU CARTER) به مدت سه سال در رشته پزشکی تحصیل کرد و سپس در آموزش ابتدایی PGCE گذراند. کار او به عنوان معلم مدرسه عشق او به کتابهای تصویری کودکان را برانگیخت و هیچ اژدی در این داستان وجود ندارد، اولین (از سه کتاب) کتاب تصویری او با بلومزبری است. لو با همسر و دو فرزندش در کمبریج زندگی می کند.

کتاب های لو کارتر

این داستان که اژدها ندارد