سالینا یون

سالینا یون

سالینا یون (SALINA YOON) (متولد 1972 ، بوسان ، کره جنوبی) نویسنده / تصویرگری برنده جایزه نزدیک به دویست کتاب برای کودکان خردسال از جمله Who's Boo؟ و مجموعه کتابهای مشهور PENGUIN می باشد.

کتاب های سالینا یون

دوستم باش