جونگ میونگ لی

جونگ میونگ لی

جونگ میونگ لی، نویسنده ای اهل کره ی جنوبی است. او یکی از نویسندگان محبوب داستان های تاریخی است و آثارش در کره ی جنوبی به فروش چندمیلیون نسخه ای رسیده اند. چندین اثر لی به سریال هایی موفق تبدیل شده اند.

کتاب های جونگ میونگ لی

نسیمی که بر ستاره ای وزید


بیشتر بخوانید

«وحشت» چگونه پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد

بخش زیادی از چیزی که آن را «زندگی طبیعی انسان» می نامیم، از ترس از مرگ و مردگان سرچشمه می گیرد.