جولی اتسوکا

جولی اتسوکا

جولی اتسوکا، نویسنده ای ژاپنی-آمریکایی است که بیشتر برای رمان های داستانی-تاریخی اش در رابطه با ژاپنی-آمریکایی ها و جلب توجه عموم مردم به رنج ها و مصیبت های این افراد در خلال جنگ جهانی دوم، شناخته شده است. با توجه به پیش زمینه اش به عنوان یک نقاش، اتسوکا با دقت به جزئیات و توصیف های فوق العاده اش، برای خواننده، تصویری شفاف از موقعیت های مختلف در سراسر رمان های خود ایجاد می کند.

کتاب های جولی اتسوکا

امپراطور هراس


بودا در اتاق زیرشیروانی


بیشتر بخوانید

«وحشت» چگونه پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد

بخش زیادی از چیزی که آن را «زندگی طبیعی انسان» می نامیم، از ترس از مرگ و مردگان سرچشمه می گیرد.

آفتاب بی غروب ادبیات ژاپن: از هایکو تا موراکامی

ادبیات این سرزمین بسیار وسیع، نمایانگر وجوه مختلفی از زندگی مردم ژاپن، ابزاری برای قدردانی از سنت ها و همدلی آن ها با طبیعت است

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.