جولی اتسوکا

جولی اتسوکا

جولی اتسوکا، نویسنده ای ژاپنی-آمریکایی است که بیشتر برای رمان های داستانی-تاریخی اش در رابطه با ژاپنی-آمریکایی ها و جلب توجه عموم مردم به رنج ها و مصیبت های این افراد در خلال جنگ جهانی دوم، شناخته شده است. با توجه به پیش زمینه اش به عنوان یک نقاش، اتسوکا با دقت به جزئیات و توصیف های فوق العاده اش، برای خواننده، تصویری شفاف از موقعیت های مختلف در سراسر رمان های خود ایجاد می کند.

کتاب های جولی اتسوکا

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.