جولی اتسوکا

جولی اتسوکا

جولی اتسوکا، نویسنده ای ژاپنی-آمریکایی است که بیشتر برای رمان های داستانی-تاریخی اش در رابطه با ژاپنی-آمریکایی ها و جلب توجه عموم مردم به رنج ها و مصیبت های این افراد در خلال جنگ جهانی دوم، شناخته شده است. با توجه به پیش زمینه اش به عنوان یک نقاش، اتسوکا با دقت به جزئیات و توصیف های فوق العاده اش، برای خواننده، تصویری شفاف از موقعیت های مختلف در سراسر رمان های خود ایجاد می کند.

کتاب های جولی اتسوکا

بودا در اتاق زیرشیروانی


امپراطور هراس


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.