موراگ ذو

موراگ ذو

دکتر موراگ ذو بیش از 24 سال مدرس فیزیوتراپی و متخصص در توانبخشی قلب در دانشگاه گلاسگو کالدونیان بوده است. او دو کتاب در زمینه توانبخشی قلب نوشته و در نوشتن کتاب دیگری همکاری کرده است. وی همچنین مرتباً مقالاتی را در مجلات در مورد توانبخشی قلب می نویسد و عضوی از گروه SIGN (شبکه رهنمودهای بین دانشگاهی اسکاتلند) برای توانبخشی قلب بوده است.

کتاب های موراگ ذو

قلب سالم