سیمون سینگ

سیمون سینگ

سیمون سینگ (متولد 19 سپتامبر 1964) یک نویسنده مشهور علمی ، نظری و فیزیکدان ذرات انگلیسی است که آثار وی تا حد زیادی حاوی عناصر ریاضی است.

کتاب های سیمون سینگ

دروغ یا درمان