داوید سروان-شرایبر

داوید سروان-شرایبر

داويد سروان-شرایبر (21 آوریل 1961 - 24 ژوئیه 2011) پزشک، عصب شناس و نویسنده فرانسوی بود. وی یک استاد بالینی روانپزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ بود. وی همچنین مدرس دانشکده پزشکی دانشگاه کلود برنارد لیون بود.

کتاب های داوید سروان-شرایبر

ضد سرطان


این آخرین وداع نیست