روی پورتر

روی پورتر

روی سیدنی پورتر ، (31 دسامبر 1946 - 3 مارس 2002) یک مورخ انگلیسی بود که به دلیل کار مهم خود در تاریخ پزشکی شناخته می شود. وی در سال 2001 از مدیریت مؤسسه وكولتس تاریخ پزشکی در کالج دانشگاه لندن (UCL) بازنشسته شد. پورتر در جنوب لندن بزرگ شد و در مدرسه ویلسون در کمبرول شرکت کرد. او بورس تحصیلی را از کالج مسیح، کمبریج، که در آنجا تحت عنوان J. H. Plumb تحصیل کرد، دریافت کرد. معاصران وی شامل Simon Schama و Andrew Wheatcroft بودند. او ابتدا به یک ستاره دوتایی دست یافت و در سال 1968 به عنوان همکار جوان تبدیل شد و در دوره رابرت ام. یانگ تحصیل کرد و درباره روشنگری انگلیس سخنرانی کرد. در سال 1972 ، وی به عنوان مدیر مطالعات تاریخ به کالج چرچیل نقل مکان کرد، بعداً در سال 1977 به دین تبدیل شد. وی در سال 1974 دکترای خود را دریافت کرد، و پایان نامه ای در مورد تاریخ زمین شناسی را به عنوان یک رشته علمی منتشر کرد. وی سپس به سمت معاون استادیار تاریخ اروپا در دانشگاه کمبریج منصوب شد و در سال 1977 به مدرس تاریخ اروپا ارتقاء یافت.

کتاب های روی پورتر