ویلیام اچ مک نیل

ویلیام اچ مک نیل

ویلیام هاردی مک نیل، نویسنده کانادایی آمریکایی بود که در تاریخ جهان تخصص داشت. او بیشتر به خاطر نوشتن مطالبی در مورد فرهنگ غربی شناخته می شد. مک نیل استاد بازنشستهٔ دانشگاه شیکاگو بود. وی از سال ۱۹۴۷ درآنجا تدریس می کرد. او پدر جی. آر. مک نیل تاریخ دان است که با همکاری او وب بشر:نظر کلی در مورد تاریخ جهان را نوشت.

کتاب های ویلیام اچ مک نیل