کلاریسا پینکولا استس

کلاریسا پینکولا استس

کلاریسا پینکولا استس، زاده ی 27 ژانویه ی 1945، شاعر، روانکاو یونگی و نویسنده ای آمریکایی است.استس به عنوان تحلیل گری برجسته در عرصه ی روانکاوی پیرو یونگ، به تحقیق و مطالعه در مسائل اجتماعی و الگوهای روانشناختی گروه های فرهنگی و نژادی مختلف می پردازد. او کتاب های زیادی را در این موارد به وجود آورده و از زمان انتشار آثارش از سال 1992 تا به اکنون، کتاب هایش به بیش از 37 زبان ترجمه شده اند.

کتاب های کلاریسا پینکولا استس