کلاریسا پینکولا استس

کلاریسا پینکولا استس

کلاریسا پینکولا استس، زاده ی 27 ژانویه ی 1945، شاعر، روانکاو یونگی و نویسنده ای آمریکایی است.استس به عنوان تحلیل گری برجسته در عرصه ی روانکاوی پیرو یونگ، به تحقیق و مطالعه در مسائل اجتماعی و الگوهای روانشناختی گروه های فرهنگی و نژادی مختلف می پردازد. او کتاب های زیادی را در این موارد به وجود آورده و از زمان انتشار آثارش از سال 1992 تا به اکنون، کتاب هایش به بیش از 37 زبان ترجمه شده اند.

کتاب های کلاریسا پینکولا استس

زنانی که با گرگ ها می دوند


بهار می رسد