اس جی دبلیو بنجامین

اس جی دبلیو بنجامین

ساموئل گرین بنجامین (13 فوریه 1837 - 19 ژوئیه 1914) نخستین دیپلمات رسمی کشور ایالات متحدهٔ آمریکا در ایران بود. خاطرات نخستین سفیر آمریکا با عنوان ایران و ایرانیان ترجمهٔ ذکاءالملک فروغی است.

کتاب های اس جی دبلیو بنجامین

ایران و ایرانیان