جمی هارپر

جمی هارپر

جیمی هارپر نویسنده و تصویرگر چهار کتاب در مورد معلم پرهیزکار فلامینگو خانم مینگو و همچنین کتابهای تابلوی Baby Bundt و کتابهای تصویری Miles to Go و Miles to the Finish است. او خارج از بوستون زندگی می کند.

کتاب های جمی هارپر