مری آن فریزر

مری آن فریزر

مری آن فریزر (متولد: 6 مارس 1959) یک تصویرگر داستانی و داستان نویس و همچنین نویسنده ای در نوع خود است. او بیش از شصت کتاب برای کودکان کار کرده است، از جمله الکساندر گراهام بل پاسخ می دهد به پاسخ، هیچ یتی هنوز، و هبی-جیبی جامبوری.

کتاب های مری آن فریزر